Wil je meer levensvreugde ervaren?
Rustiger op mensen en situaties reageren?
Meer in contact komen met je gevoel?
Meer van jezelf en anderen begrijpen?


INDIVIDUELE THERAPIE door Marjoleine Kamphuis-Eekhout
De therapeutische sessies zijn gericht op individuele heling en begeleiding. In sessies van ongeveer een uur werk je gebeurtenissen uit je verleden of heden uit om meer in contact te kunnen komen met wie je eigenlijk bent.
Lees verder

INNERLIJK KIND door Marjoleine Kamphuis-Eekhout
In een groep of individueel, werk je aan je eigen ontdekkingen en ontwikkeling en ervaar je de ontwikkelingen, het werk van anderen meestal ook als zeer waardevol voor jezelf.
Lees verder

Jaartraining Persoonlijk Meesterschap  data 2021 nog niet bekend.
Doorgaande groep Jaartraining Persoonlijk Meesterschap, 4 bijeenkomsten per jaar.

Het Enneagram kan gebruikt worden als spiritueel en psychologisch model om jezelf en anderen te leren kennen. Het Enneagram bestaat uit negen persoonlijkheidstypen en laat zien wat onze sterke en zwakke kanten, drijfveren en valkuilen zijn.
Voor informatie over het Enneagram en de Enneagram cursussen klikt u boven op Enneagram.